สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองจรเข้สามพัน และคลองพระยาบรรลือ  
  นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองจรเข้สามพัน และคลองพระยาบรรลือ พร้อมนายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายประพจน์ กระโจมแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่กลองมาสนับสนุนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำท่าจีน และหาแนวทางการปรับปรุงระบบคลองจรเข้สามพันทั้งระบบให้สามารถระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.