สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563  
   นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2563 ให้แก่โครงการชลประทานสมุทรปราการ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ได้รับรางวัลที่ 4 ผู้รับรางวัลได้แก่ 1.นายสุชาติ  อินทร์ปรุง  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ  2. นายสืบสกุล  แสนเตปิน  วิศวกรชลประทานชำนาญการ 3.นายอรรพล  กองแกน นายช่างชลประทาน 4.นายศักดิ์ดา  หิมะพงษ์  นายช่างชลประทาน 5. นางสาวปิยณัฐ  พรประดิษฐ์พันธุ์ พนักงานทั่วไป โดยมีนายสมัย  ธรรมสัตย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ห้องธาราปัญญาพัฒน์  สำนักงานชลประทานที่ 11 ในการนี้ ได้มีการดำเนินการถ่ายวิดีทัศน์ (VDO) เพื่อส่งกรมชลประทาน ใช้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 118 ปี ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.