สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการพระยาบรรลือ  
 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายจิตเทพ เก้าพัฒนสกุล หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน และนายจิณัฐกริษฐ์ กล้าสงคราม ผู้แทนงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่โครงการพระยาบรรลือ โดยมีนายจิรพงษ์ ศาตร์แย้ม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และคณะร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่และเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 10 ราย ในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมกับติดตามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการซึ้งได้สร้างความมั่นใจและความรู้สึกดีกับเกษตรกร
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.