สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
เดินตามศาสตร์พระราชา เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานสร้างสมดุลน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง  
 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา บรรยายสรุปและให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชน เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน "เดินตามศาสตร์พระราชา เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานสร้างสมดุลน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง" ณ โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายชุติมัน สุกลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาครนายพีระพงค์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ นายสากล ชลคีริ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล นายคำนึง ชูชาติ ผู้อำนวยการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงปฐมบท โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดำริเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทำหน้าที่เสมือนกระพุ้งแก้มของลิง รับน้ำมาเก็บไว้แล้วปล่อยระบายออกสู่คลองสาขาต่างๆ ที่เชื่อมกับทะเลอ่าวไทยในช่วงเวลาที่เหมาะสม และภายในโครงการยังมีอาคารบังคับน้ำตามแนวคลอง ทำหน้าที่เป็นปาก เปิด-ปิด รับน้ำเข้า - ออกแก้มลิง มีคันกั้นน้ำ ทำหน้าที่ป้องกันน้ำทะเลไม่ให้เข้ามาในพื้นที่แก้มลิง มีลักษณะทำนบดินบดอัดแน่น บางช่วงเป็นถนนสามารถสัญจรได้ โดยกรมชลประทาน มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และเชื่อมโยงเป็นระบบโครงข่ายชลประทาน เพื่อสร้างสมดุลน้ำให้ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งนอกจากนั้น กรมชลประทานมีการวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้ และฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้น้ำ ถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด และตรงตามแผนที่ภาครัฐวางไว้
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.