สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และปรุงปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารชุด (แฟลต 3)  
 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบให้นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการส่วนอาคารและสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) นายยงยุทธ วงษาไฮ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ นายชยุต ธรรมนิตยกุล หัวหน้าวิศวกรรม และเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 เจ้าหน้าที่ส่วน อาคารและสถานที่ 2 (ปากเกร็ด) ร่วมกันดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และปรุงปรับภูมิทัศน์ บริเวณหน้าอาคารชุด (แฟลต 3) และหน้าบ้านพัก ทำให้คลองน้ำใสสะอาด ไม่มีวัชพืช และบรรยากาศหน้าอยู่อาศัย ณ บริเวณกรมชลประทานปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.