สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้  
 วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. สำนักงานชลประทานที่ 11 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายทองธัช เฟื่องถี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หลักสูตรที่ 2การเปิดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1 โดยมีคณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดงตาล สำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.