สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุม ซักซ้อม ทบทวน แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560 – 2561  
 วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุม ซักซ้อม ทบทวน แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปี 2560 – 2561 โดยมีนายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธารทิพย์ 01 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video conference โดยสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.