สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference  
       วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดต่อสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน สามเสน พร้อมด้วย ฝ่าย โครงการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.