สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่1/2563  
  นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11เป็นประธานในการประชุมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่1/2563 พร้อมด้วยนายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกข้าราชการเสนอกรมพิจารณาแต่งตั้ง(เลื่อน)ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน(หัวหน้าฝ่าย)โครงการชลประทานสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานที่11 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.