สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9-13  
   นายสมัย ธรรมสัตย์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธาน ประชุมการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2563 ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 9-13 โดยมี นายวรชัย  สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายชัชชม  ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายธานินทร์  พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ของสำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.