สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
อธช.ลงพื้นที่ประชุมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
   ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ และนายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ประชุมและติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝนปี 2563 ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา , ประตูระบายน้ำบรมธาตุ และประตูระบายน้ำมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานชลประทานที่ 11 มีนายสมัย  ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบเครือข่าย (VDO Conference) ณ ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูฝน รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากฤดูฝน ปี 2563 เป็นไปตามแผนนโยบาย โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.