สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลปร...
วันที่ 25 เมษายน 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม คัดเลือก เป็นตัวแทนเข้ารับประเมินฯ ระดับสำนักงานชลประทานที่ 11 ประจำปี 2562
วันที่ 20 เมษายน 2561
ประชุมติดตามความก้าวหน้างานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สายงานจัดสรรน้ำและปรับปรุง ระบบชลประทาน และระบบ GIS
วันที่
ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการแก่ป...
วันที่ 15 เมษายน 2561
ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาด
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุม VIDEO CONFERENCE วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน Smart Farmer
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561
ร่วมรับฟังแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ผ่าน VDO conference
วันที่ 2 เมษายน 2561
ประชุมผ่าน Video Conference จากห้องประชุม SWOC
วันที่ 2 เมษายน 2561
 

 
 
         
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.