สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ...
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.
ประชุมการติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทานRid No.1
วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
10 ส.ค.61
ประชุมวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น.
บรรยายการใช้คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ตามแผนกิจกรรมในเรื่องการจัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน...
วันที่ 8 สิงหาคม 2561
ประชุมผู้บริหารสำนัก ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น
การประชุมติดตามและกำกับดูแลการจัดทำแผนงานเตรียมความพร้อม งานพิจารณา ศึกษาสำรวจออกแบบ ผ่าน Video Conf...
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
ประชุมตรวจสอบอาคารระบบชลประทานด้วยวิธีการWalk Thru
2 ส.ค.61 สชป.11
 

 
 
         
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.