สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
งานครบรอบ 11 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประชุมหารือการเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ลงสู่แก้มลิงมหาชัย-สนามชัย
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ผู้แทนกรมชลประทาน เข้าร่วมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของสำนักการระบายน้ำ กรุงเท...
วันที่ 4 ตุลาคม 2561
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน
วันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น.
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมความเข้าใจระบบฐานข้อมูล องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
วันที่ 21 กันยายน 2561
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ พร้อ...
วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.
 

 
 
         
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.