สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พูดคุยและรับฟังความคิดเห็น เวทีประชาคม เพื่อขับเคลื่อนการพพัฒนาประเทศตามโครงกา...
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.
เปิดร้านกาแฟ เพื่อคนพิการ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรม “ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบ...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของกรมชลประทาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกระทรวงเกษตรและ...
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมการสำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางสั่งสมประสบการณ์ (Career Chart)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจั...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมสำนัก สัญจร เพิ่อติดตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมชลประทาน
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
รับฟังการบรรยายสรุปผ่าน Video Conference ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.
ประชุมเพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
 

 
 
         
  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป  

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.