" •สรุปผลงาน แถลงนโยบาย ปี61-1 กผง และ มอบนโยบาย 2 ต.ค. 60 "
  " @ ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน : จัดการน้ำ ที่ ประตูระบายน้ำหาดสะพานจันทร์ ให้ไหลผ่านเมืองสุโขทัย เพียง 504 ลบ.ม./วิ. ไม่กระทบกับตัวเมือง @ ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน : คาด 8 ต.ค. 60 ปริมาณน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ สูงสุดประมาณ 2,400 ลบ.ม./วิ. ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 2.80 เมตร @ ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน : 7-12 ตค.60 น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะ ทะยอยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ลบ.ม./วิ. ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่ จ.ชัยนาท ถึง อยุธยา สูงขึ้นจากเดิม 0.30 – 0.80 ม. @ ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน : 7-12 ตค.60 พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณ อ.อินทร์บุรี อ.เมือง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองโผงเผง คลองบางบาล แม่น้ำน้อย อ.เสนา อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา จะยังคงมีน้ำท่วมสูง @ ศูนย์SWOC กรมชลประทาน : คาด 11-12 ต.ค.60 น้ำไหลผ่าน อ.บางไทร จ.อยุธยา ไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วิ. ไม่กระทบ กทม.และปริมณฑล @ ศูนย์ SWOC กรมชลประทาน : เตือน วันนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณน้ำล่าสุด 790 ล้าน ลบ.ม. (82 %) ต้องเริ่มระบายน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม./วัน ส่งผลให้ระดับน้ำริมแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.ท่าเรือ ถึง อ.พระนครศรีอยุธยา จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 0.80 - 1.20 ม. "

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ไปยังพื้นที่ลุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้ำ ตำบลหนองหนู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี...
 

  

     ด้วยทางวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ขอให้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการวางหรีดว่า ขณะนี้วัดมีความต้องการ ใช้เก้าอี้จำนวนมากในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัด จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์ไปวางหรีด ให้ใช้ เป็นหรีดเก้าอี้แทน

     ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอให้เกษตรกรชะลอการเพาะปลูกข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำ เจ้าพระยา และผู้ใช้นำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

 
   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน"60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชลประทานทั่วไทย น้อมถวายพระพรชัยมงคล

   
 
   

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   
   
 
   

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

   
     
 
 
+ ดูทั้งหมด              
 
 
 
 
 
ชมการถ่ายทอดสด