สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
แบบฟอร์ม / ใบสมัคร ฝึกอบรม สำนักชลประทานที่ 11
รายการเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด
 • "เอกสารประกอบการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำฯดีเด่น ปี 2561"
 • "คู่มือโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2561"
 • "ตัวอย่างเล่มเอกสารประเมินฯสบ."
 • เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 25_กย_60
 • มอบนโยบาย 2 ต.ค. 60
 • สรุปผลงาน แถลงนโยบาย ปี61-1 กผง
 • คู่มือหนังสือแนะนำ โครงการ 5 ประสาน
 • ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
 • LOGO วันสถาปนากรมชลประทาน ปีที่ 115
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ วันสถาปนากรมชลประทาน ปีที่ 115
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 02
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ การช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม 01
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ การกำจัดผักตบชวา 02
 • ป้ายประชาสัมพันธ์ การกำจัดผักตบชวา 01
 • แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
 • ใบเกียรติบัตรยุวชลกร
   
 
     
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.