สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 
   

นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11ได้...

   
     
 
   

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายกรมชลประทานและ...

   
     
 
   

นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ไปยังพื้นที่ลุ่มเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้ำ ตำบลหนองหนู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

   
     
 
   

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การตอนรับคณะท่าน ปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์

   
     
 
   

นายภูมิวิทย์ นารถสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 บรรยายโครงข่ายการจัดการในพื้นที่ในสภาวะวิกฤติ

   
     
 
   

นายพีระพงษ์ ลิมปนาธร ผคบ.พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าพบ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอลาดบัวหลวง และผู้นำท้องถิ่นชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน

   
     
 
   

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นตัวแทนกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

   
     
 
   

นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วยนายเทอดธรรม วงศ์กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ผ่านคลองระพีพัฒน์ และคลอง 13 ตามลำดับเพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคธัญบุรี

   
     
 
   

นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่บริเวณคลองระพีพัฒน์ติดตามและแก้ไขปัญหาการนำน้ำไปผลิตน้ำประปา ที่โรงผลิตน้ำประปาธัญบุรี

   
     
 
   

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา พร้อมด้วยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและนายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษารังสิตเหนือ นายชูชาติ ศุภวรรธนางกูร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปทุมธานี ลงพื้นที่บริเวณคลองระพีพัฒน์ติดตามและ แก้ไขปัญหาการนำนำไปผลิตน้ำ ประปาที่โรงผลิตน้ำประปาธัญบุรี โดยกรมชลประทานนำเรือขุดมาใช้ในการเปิดทางน้ำ

   
     
 
   

สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ดำเนินการสูบน้ำจากสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง

   
     
 
   
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.