สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑

รับรางวัลหน่อยงานจัดการความรู้ดีเด่นอันดับที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ กรมชลประทานสามเสน

   
   
   

       รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

นายมนตรี มณีวงษ์

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้

รับโล่ข้าราชการผลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

   
   
   
ดูรูปทั้งหมด
   
   
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.