สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
เลขที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
สป11/5840/2562 เรื่องขอความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือและสร้างอาคารสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอำเภอภูหลวง ประจำปี พ.ศ.2562 [24 กรกฎาคม 2562]
สป11/5842/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 100 ปีที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [24 กรกฎาคม 2562]
สป11/5615/2562 เรื่องขอส่งจลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนกรกรฎาคม 2562 [11 กรกฎาคม 2562]
สป11/5524/2562 เรื่องขอเชิญร่วมงาน"เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" [11 กรกฎาคม 2562]
สป11/5564/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 2 ฉบับที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2562 [11 กรกฎาคม 2562]
สป11/5487/2562 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2562 [10 กรกฎาคม 2562]
สป11/5517/2562 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [10 กรกฎาคม 2562]
สป11/5486/2562 เรื่องขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2562/63 [10 กรกฎาคม 2562]
สป11/5385/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารราของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5386/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5392/2562 เรื่องขอส่งหนังสือ "รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2561 ของกรมการค้าภายใน" [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5391/2562 เรื่องขอตความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5390/2562 เรื่องขอความสนับสนุนบูรณสังขรณ์กุฏิสงฆ์ที่ชำรุดทรุดโทรม [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5388/2562 เรื่องกำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ส.2562 [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/5393/2562 เรื่องขอมอบรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญประจำปี 2561 [09 กรกฎาคม 2562]
สป11/4943/2562 เรื่องขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4944/2562 เรื่องขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ส.2562 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4942/2562 เรื่องการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4941/2562 เรื่องขอเชิญร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4742/2562 เรื่องขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 4 ปีที่ 6 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4918/2562 เรื่องขอนำส่งรายงานประจำปี 2561 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4916/2562 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4838/2562 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2561 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4710/2562 เรื่องขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน" [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4693/2562 เรื่องขอส่งรายงานประจำปี 2561 [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4769/2562 เรื่องขอมอบส่วนลดสำหรับหน่วยงาน [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4705/2562 เรื่องขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสดับพระธรรมเทศนางานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4738/2562 เรื่องขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "The use of sprayable waterproofine membranes" [20 มิถุนายน 2562]
สป11/4251/2562 เรื่องการปรับเปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4460/2562 เรื่องขอส่งหนังสือสรุปผลการดำเนินงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4481/2562 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2561 กรมพัฒนาที่ดิน [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4478/2562 เรื่องการกำหนดรหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4459/2562 เรื่องส่งรายงานประจำปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4457/2562 เรื่องขอส่งวารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 12 เล่มที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4458/2562 เรื่องจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4476/2562 เรื่องขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4396/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4243/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่น้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4336/2562 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4313/2562 เรื่องขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2561 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/4350/2562 เรื่องวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8/2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 [10 มิถุนายน 2562]
สป11/3781/2562 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริฃหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 [14 พฤษภาคม 2562]
สป11/3309/2562 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 2562 [26 เมษายน 2562]
สป11/3310/2562 เรื่องขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต [26 เมษายน 2562]
สป113184/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 45 ปีที่ 5 [23 เมษายน 2562]
สป11/3000/2562 เรื่องคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด [17 เมษายน 2562]
สป11/3012/2562 เรื่องขอประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานื Line Official Account ของกระทรวงสาธารณสุข "MOPH Connect" [17 เมษายน 2562]
สป11/3014/2562 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2560 [17 เมษายน 2562]
สป11/3013/2562 เรื่องประชาสัมพันธ์บริการใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง "MEA Smart Life Plus" [17 เมษายน 2562]
สป11/2935/2562 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนเมษายน 2562 [17 เมษายน 2562]
สป11/2896/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [17 เมษายน 2562]
สป11/2898/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 'Silk Berry Cornor" [17 เมษายน 2562]
สป11/2915/2562 เรื่องขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือนเมษายน 2562 [17 เมษายน 2562]
สป11/2167/2562 เรื่องขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อไป [21 มีนาคม 2562]
สป11/2168/2562 เรื่องขอขอบคุณในการลงคะแนนเสียงโหวตโครกงารเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล WSIS Project Prizes 2019 [21 มีนาคม 2562]
สป11/2150/2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) [21 มีนาคม 2562]
สป11/2072/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 96 ปีที่ 9 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [21 มีนาคม 2562]
สป112052/2562 เรื่องขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 44 ปีที่ 5 [21 มีนาคม 2562]
สป11/2113/2562 เรื่องขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)" [21 มีนาคม 2562]
สป11/1845/2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของบัตรทำบัตรหาย [11 มีนาคม 2562]
สป11/1844/2562 เรื่องขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ [11 มีนาคม 2562]
สป11/1813/2562 เรื่องการประชาสัมพันธ์"บทลงโทษของการเมาแล้วขับ" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก [11 มีนาคม 2562]
สป11/1901/2562 เรื่องหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเสนอโครงการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ 2562 [11 มีนาคม 2562]
สป11/1898/2562 เรื่องวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7/2562 ประจเดือนมกราคม -กุมภาพันธ์ 2562 [11 มีนาคม 2562]
สป11/1682/2562 เรื่องสรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย [07 มีนาคม 2562]
สป11/1648/2562 เรื่องขอมอบหนังสือรายงานประจำปี 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [07 มีนาคม 2562]
สป11/1681/2562 เรื่องประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 [07 มีนาคม 2562]
สป11/1680/2562 เรื่องขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ [07 มีนาคม 2562]
สป11/1643/2562 เรื่องขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร "การบรรยายน้ำผักสมุนรไพรเพื่อสุขภาพ" [07 มีนาคม 2562]
สป11/1543/2562 เรื่องวารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [28 กุมภาพันธ์ 2562]
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.