สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
การขออนุมัติแผนงานบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปี 2559 [27 มค. 58]
การขออนุมัติคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 สชป.11 [27 มค. 58]
   
 
 
   
แผนบูรณาการเกษตรระดับจังหวัด
 
ขอให้เร่งรัดทบทวน ยืนยันพื้นที่เป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการเกษตร (10 มค.54)
ขอให้ทบทวน ยืนยันพื้นที่เป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการเกษตร (22 ธค.53)
ขอให้ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการเกษตร (2 ธค.53)
ขอให้ส่งผลการคัดเลือกแผนบูรณาการเกษตรระดับจังหวัด
รายละเอียดข้อมูล โครงการตามแผนบูรณาการโครงการเกษตรภายใต้พื้นที่ ฯ
 
โครงการชลประทานปทุมธานี
โครงการชลประทานนนทบุรี
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
โครงการ ฯ พระยาบรรลือ
   
 
 
 
ระบบจัดการข่าวสาร
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2553
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2553
รายงานผลการเบิกจ่ายประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2553
 
 
 
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.