สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 11 เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

   
   
   
   
   
 
   
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.