สำนักชลประทานที่ 11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเรือพระที่นั่งอังสนาจากท่าเทียบเรือสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ไปทรงเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริและสะพานภูมิพล ๑ สะพานภูมิพล ๒ ที่บริเวณปากคลองลัดโพธิ์ ต.ทรงคะนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ท่ามกลางความปลาบปลื้มปีติยินดีของพสกนิกร ที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

    ในการนี้ นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑  ได้รับพระบรมราชานุญาต โปรดเกล้าให้ร่วมตามเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค ในครั้งนี้ด้วย  พร้อมกันนี้คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ได้เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน

   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.