สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 

 
 
01-04-17
ว14 หน้าที่โดยย่อ และ ว38 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 
 
01-04-17
บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ที่ กค 0428/ว47 ลว.29 พ.ค.2558
 
 
01-04-17
บัญชีอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ ที่ กค 0420/ว27 ลว. 6 มี.ค. 2560
 
 
31-03-17
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลว 6 มี.ค. 2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
 
 
16-02-16
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 1 ธ.ค.57
 
 
16-02-16
ที่ กค 0428/ว47 ลว.29 พ.ค.2558 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 
 
02-12-15
การแต่งกายข้าราชการและลูกจ้างประจำ_ไฟล์2
 
 
02-12-15
การแต่งกายข้าราชการและลูกจ้างประจำ_ไฟล์1
 
 
02-12-15
อินทรธนูและเครื่องหมายลูกจ้างประจำ
 
 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.