สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป11/5462/2560

 
 
16-12-15
คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคล เพื่อ (เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 
 
16-12-15
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 
 
16-12-15
แนวทางการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขั้น และเป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 
 
02-12-15
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
 
02-12-15
แพรแถบย่อ
 
 
02-12-15
การพ้นจากตำแหน่งและรับมอบงาน
 
 
02-12-15
ชื่อตำแหน่ง ไทย - อังกฤษ
 
 
02-12-15
อินทรธนูและเครื่องหมายข้าราชการ
 
 
02-12-15
พรบ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
 
 
02-12-15
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลา พ.ศ. 2555
 
 
02-12-15
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 
 

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.