สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่ง สชป.11 ที่ 34/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
34/63

 
 
14-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 33/2563 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาลำดับความสำคัญการขอบ้านพักอาศัยสวัสดิการกรมชลประทานของเจ้าหน้าที่สพนักงานงานชลประทา
 
 
08-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 32 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบาบน้ำคลองพระยาบรรลือ
 
 
08-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
06-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 30 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 
 
06-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 29 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ KTB Corporate Online
 
 
06-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 28 /2563 เรื่องแต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิ์ใช้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้งานในระบบ GFMIS (บัตร Smart Card)
 
 
06-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 27 /2563 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่รับผิดชอบ
 
 
06-10-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 26 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
28-09-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 25/2563 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
 
17-09-20
คำสั่ง สชป.11 ที่24/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
 
28-08-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
24-07-20
แต่งตั้งคณกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
20-07-20
แต่งตั้งคณกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
28-05-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
28-05-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 19 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
27-04-20
แต่งตั้งคณะทำงานจัดนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) งานคล้ายวันสถานปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 118 ของสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
09-04-20
คำสั่ง สชป.11 ที่16/2563 เรื่อง คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 11 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
 
 
24-03-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2563 เรื่องตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
24-03-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 13 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
 
24-03-20
คำสั่ง สชป.11 ที่ 12 /2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2
 
 
         
  1   2   3   4   5   6 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.