สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
คำสั่ง สชป.11 ที่ 23/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
23/2562

 
 
31-07-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 22 /2562 เรื่อง คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
 
24-07-19
คำสั่งที่ 21/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนงานและงบประมาณ ตามแผนระยะปานกลาง (MTEF) ระบบฐานข้อมูลโครงการ (Cenproject) และแผนงานประจำปี
 
 
18-07-19
คำสั่งที่ 20/2562 เรื่อง การรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 18/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
 
 
02-07-19
คำสั่งที่ 16/2562 เรื่อง แต้งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
 
 
20-06-19
คำสั่งที่ 15/2562 ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 
 
19-06-19
คำสั่ง ที่ 13/2562 เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบคลองมหาสวัสดิ์
 
 
10-06-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 14 /2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานเลี้ยงเกษียนอายุราชการ
 
 
01-05-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 12/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียดที่ได้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2547
 
 
30-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 11/2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สำนักงานชลประทานที่ 11 และคณะทำงานการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (โครงการ)
 
 
27-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 10/2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตคลองสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 9/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุและควบคุมการรื้อถอน
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 8/2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 7/2562 ลงวันที่13 มีนาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร้านค้าสวัสดิการ ส่วนที่ 2
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 6/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 5/2562 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 4/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งคณะทำงานติดตามผลการกำจัดวัชพืชในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
26-04-19
คำสั่ง สชป.11 ที่ 3/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ของสำนักงานชลประทานที่ 11
 
 
         
  1   2   3 ถัดไป  

   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.