สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 

 
     
 
19-06-15
  สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
03-06-15
  สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
รายละเอียด
 
 
26-05-15
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
28-04-15
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
03-04-15
  51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
รายละเอียด
 
 
02-04-15
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด
 
 
17-03-15
  ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
13-02-15
  เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
04-02-15
  เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
15-01-15
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7 ถัดไป  

 

ประชุมเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน  
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 5/2562  
กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ รวมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณโครงการส่งน้ำและบำ...  
การจัดบรรยายเรื่องแก้มลิงใต้ถนน และจัดนิทรรศการวิชาการ จากบริษัท TPC จำกัด  
ร่วมลงพื้นที่บริเวณทุ่งฝั่งตะวันออกของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออก ของสำนักงานชลประทานที...  
ร่วมจัดโครงการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ  
การสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference  
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
กิจกรรมโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมกันบำรุงรักษา โครงการประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ใหญ่ อันเน...  
ลงพื้นตรวจสอบ อาคารสถานีสูบน้ำ ประตูเรือสัญจร ประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศน์บุรีรมย์  
ลงพื้นที่ตรวจสอบการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ติดแม่น้ำท่าจีน) ต.บ้านเกาะ อ.เมือง...  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทาน สามเสน  
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.