สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 

 
     
 
19-06-15
  สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
03-06-15
  สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
รายละเอียด
 
 
26-05-15
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
28-04-15
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
03-04-15
  51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
รายละเอียด
 
 
02-04-15
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด
 
 
17-03-15
  ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
13-02-15
  เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
04-02-15
  เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
15-01-15
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7 ถัดไป  

 

ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ประชุมเตรียมความพร้อมการระบายน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำเป็นไปตามแผน พร้อมสำหรับพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน...  
อธิบดีกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมให้ปริมาณน้ำเป็นไปตามแผน  
ดำเนินการจัดเตรียมงานรำลึก 12 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ  
มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะภิกขุ ครั้งที่พิเศษ/2562  
ติดตามความก้าวหน้างานปรับปรุงอ่างหยกพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2  
ประชุมเพื่อหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เดือน ตุลาคม 2562 จากกรมชลประทาน สามเสน ประชุมผ...  
ประชุมมอบหมายหน้าที่  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ผ่าน Video Conference จากกรมชลประทานสามเสน  
การปัจฉิมนิเทศ ถอดบทเรียน และแนวทางการทำงาน สำนักงานชลประทานที่ 11  
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 6/2562  
ประชุมแผนงานและงบประมาณปี 2563 เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อม 9 แผนงาน  
พิธีวางพวงมาลา “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก”  
ดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง และย้ายป้ายไฟ(LED)ประชาสัมพันธ์  
ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนงานและการกำจัดวัชพืช  
ร่วมวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาวัชพืชทางน้ำและผักตบชวา  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.