สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 

 
     
 
19-06-15
  สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
03-06-15
  สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
รายละเอียด
 
 
26-05-15
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
28-04-15
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
03-04-15
  51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
รายละเอียด
 
 
02-04-15
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด
 
 
17-03-15
  ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
13-02-15
  เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
04-02-15
  เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
15-01-15
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7 ถัดไป  

 

ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video confernce  
ลงพื้นที่ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ  
ลงพื้นที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เพื่อเตรียมต้อนรับ พลเอก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนาย...  
ประชุมการเร่งรัดงบประมาณประจำปี 2563  
ประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ(SWOC) และ ประชุมเรื่องน้ำดิบ  
ติดตามงบประมาณ และติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง  
งานทำบุญสำนักงานชลประทานที่ 11  
ผส.ชป.11 ติดตามความคืบหน้าการผลักดันน้ำเค็ม โดยผันน้ำจากแม่น้ำแม่กลอง มาลงแม่น้ำท่าจีน  
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำพระยาบรรลือ และประตูระบายน้ำพระพิมล  
ประชุมวิเคราะห์และติดตามแนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในช่วงฤดูแล้ง ผ่านระบบ Video confernce  
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เดินทางไปยัง สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล  
อธิบดีกรมชลประทาน นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำแม่กลอ...  
ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ของสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นครั้งที่ 2  
ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำแล้ง ผ่านระบบ Video confernce  
ประชุมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.