สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 

 
     
 
19-06-15
  สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
03-06-15
  สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
รายละเอียด
 
 
26-05-15
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
28-04-15
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
03-04-15
  51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
รายละเอียด
 
 
02-04-15
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด
 
 
17-03-15
  ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
13-02-15
  เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
04-02-15
  เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
15-01-15
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7 ถัดไป  

 

กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563  
ลงพื้นที่ตรวจสอบการเร่งระบายน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์และเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำ  
ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2563  
การประชุมสายงานด้านช่างกล ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑ - ๑๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  
ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.คลองบางเดื่อ สน.ปตร.คลองบางเตย ปตร.คลองเกาะกรียง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถา...  
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference  
พิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ  
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน  
ลงพื้นที่ตรวจสอบการเร่งระบายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำสถานีสูบน้ำเปรมใต้  
ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล...  
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video  
ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 9/2563  
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ  
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ  
ประชุมติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองจระเข้สามพัน  
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางประอิน  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.