สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 
 
สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
 

 
     
 
19-06-15
  สชป.11/3737/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
03-06-15
  สชป.11/2219/2558 เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภายในสำนักและกอง
รายละเอียด
 
 
26-05-15
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
28-04-15
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
รายละเอียด
 
 
03-04-15
  51/2558 แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
รายละเอียด
 
 
02-04-15
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) กำหนด วัน เวลา และ สถานที่ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด
 
 
17-03-15
  ที่ ข 19/09/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
13-02-15
  เลขที่ ข 19/08/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
04-02-15
  เลขที่ ข 19/07/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/594/2558 เลขที่ ข 89/2558 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
รายละเอียด
 
 
30-01-15
  สชป.11/593/2558 เลขที่ ข 88 /2558 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  ที่ ข 19/04/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/500/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
27-01-15
  สชป.11/483/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียด
 
 
15-01-15
  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายละเอียด
 
 
         
  1   2   3   4   5   6   7 ถัดไป  

 

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล / สมเด็จพระนางเจ้าสิร...  
นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน...  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเ...  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเ...  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 2/2565  
รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุม การบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่และการรับโอนครุภัณฑ์  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่า...  
สำนักงานชลประทานที่ 11 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบ...  
ชป ร่วม สทนช. เตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์น้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ร่วมกับกองพัสดุ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสินทรัพย์กรมช...  
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และก...  
“ลุงป้อม” ลงพื้นที่สมุทรปราการ ชป.รับนโยบายบูรณาการป้องกันน้ำหลาก รับมือฝนปี 65  
สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน  
สำนักงานชลประทานที่ 11 ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.