สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมพิจารณาแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง  
 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณาแผนงาน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ฝั่งตะวันออก ฝั่งตะวันตก เพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจสอบ แผน ให้สมบูรณ์เรียบร้อย พร้อมในบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยมีนายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย สำนักงานชลประทาที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กองแผนงาน และผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 11 ฝ่าย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.