สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมกำหนดกรอบ TOR การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  
 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายพงศ์ศักดิ์ อรุณสิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมกำหนดกรอบ TOR การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงเกษตรในเดือนพฤศจิกายน 2560 พร้อมด้วย นายธีระพล ตั๊งสมบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายศุภชัยแก้วลอยมา นักวิชาการปฏิบัติการเผยแพร่ปฏิบัติการ กกส.สป.กษ. นางณภัทร เวียงคำมา ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผู้อำนวยการส่วน ฝ่าย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.