สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิตได้นำรถบรรทุกน้ำ รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งให้ราษฎร  
 วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้นำรถบรรทุกน้ำ รับน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งให้ราษฎร นายเฉลิมพล ไทยพริ้ง บ้านเลขที่ 2 หมู่ 10 ตำบล โพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา นายชาตรี ไทยพริ้ง บ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ตำบล โพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ ผ่องศรี บ้านเลขที่ 26 หมู่ 10 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.