สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมหลักสูตรการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ณ.โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาภาษีเจริญ  
 วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม. 2559 เวลา 9:00 น. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคมหลักสูตรการส่งเสริมและการมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ณ.โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยมีนายสุชาติ อินทร์ปรุงหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เป็นประธาน พร้อมด้วยเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประมาณ 30 คน
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.