สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และโครงการชลประทานสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการบูรณาการประสานงานความร่วมมือในการบริการประชาชน  
 วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 9:00 น. กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ และโครงการชลประทานสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการบูรณาการประสานงานความร่วมมือในการบริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหลักสอง ณ.อาคารอเนกประสงค์วัดกระโจมทอง ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมประมาณ 300 คน
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.