สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือนำรถบรรทุกน้ำ สูบน้ำจากคลองขุดใหม่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน  
 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 นำรถบรรทุกน้ำ สูบน้ำจากคลองขุดใหม่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559 นางลิมตัง แซ่เฮ้ง เกษตรกรสวนผักผสม จำนวน 10 ไร่ หมู่ 11 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.