สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หนได้นำรถบรรทุกน้ำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 8 หมู่บ้าน  
 วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้นำรถบรรทุกน้ำให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 ราย เป็นพื้นที่ 240 ไร่ ซึ่งประสบปัญหาเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูก เลี้ยงปลา และเลี้ยงเป็ด
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.