สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะละกอ ฝรั่ง  
 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 นำรถบรรทุกน้ำออกช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะละกอ ฝรั่ง ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยา ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.