สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือเข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2559  
 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 เข้าร่วมโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ม.4 ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบต.สิงหนาท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร จำนวน 200 ราย โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.