สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
การประชุมทีมงานย่อยจัดการความรู้ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (AAR) ปี 2558  
 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เลขานุการทีมงานจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 นายพฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เป็นประธานในการประชุมทีมงานย่อยจัดการความรู้ เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (AAR) ปี 2558 ที่่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดงตาล (ห้องประชุม 2) สำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.