สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในฤดูแล้งปี 2558/2559 และความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรัง  
           วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 นายไพรัตน์ จันทร์ผลหอม นายอำเภอไทรน้อย ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ประชุมสัญจรกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย โดยมีนายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้นำส่วนท่องถิ่น และนางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และในโอกาสนี้ นายพีระพงศ์ ลิมปนาธร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ได้ชี้แจงในที่ประชุมให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในฤดูแล้งปี 2558/2559 และความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือในการงดปลูกข้าวนาปรัง
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.