สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ,รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้นำชุมชนในพื้นที่  
           วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายเสกสรร ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายสุวรรณ มณีกนกสกุล หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ,รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ ประหยัด และเข้าใจในสถานการณ์น้ำที่เป็นอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำที่รุนแรง ช่วยลดความขัดแย้งเรื่องน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีประธานกลุ่ม,รองประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.