สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/2558  
           นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 ครั้งที่ 8/2558 ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. โดยติดตามผลการประชุม สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์น้ำ ความก้าวหน้าการเพาะปลูก ติดตามงานประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ พิจารณาโครงการ สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบวิเคราะห์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.