สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ทีมจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ทำบุญสำนักงานชลประทานที่ 11 ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป  
           วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ทีมจัดการความรู้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ทำบุญสำนักงานชลประทานที่ 11 ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยนายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ประธาน พร้อมเจ้าหน้าที่ถวายภัตตาหารพร้อมปัจจัยไทยธรรม  
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.