สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล เป็นประธานการประชุม บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน เรื่องสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59  
           เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามข้อสั่งการของกรมฯ สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เชิญประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรและผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน เรื่องสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 โดยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล เป็นประธานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานชลประทานที่ 11
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.