สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผส.ชป.11 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  
 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจัดวันที่ 11-12 กันยายน 2558 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลการเบิกจ่ายดีเด่น และประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ โดยนายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล กล่าวรายงานโครงการฯ ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.