สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ ให้กับผู้บริจาคโลหิต  
       เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.นายสมศักดิ์ เกตุจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบใบประกาศเกียรติคุณฯ และแสดงความขอบคุณผู้บริจากโลหิต ที่มีจิตศรัทธาเสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อช่วยชีวิตรมนุษย์.โดยมีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ณ หน้าที่ทำการสำนักงานชลประทานที่ 11

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.