สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 11  
 เมื่อวันจันทร์ที่  19  มีนาคม  2555  ที่ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 11  นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 11  เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักชลประทานที่ 11  (ครั้งที่ 1/2555 ) ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการจัดสวัสดิการของสำนักชลประทานที่ 11  ได้แก่1.      ความก้าวหน้าการดำเนินการของสวัสดิการร้านค้า  ส่วนที่ 12.      ความก้าวหน้าการดำเนินการของสวัสดิการร้านค้า  ส่วนที่ 23.      ความก้าวหน้าการดำเนินการของสวัสดิการกีฬา4.      ความก้าวหน้าการดำเนินการสวัสดิการน้ำดื่มชลประทานในการนี้ได้เชิญ  นายสมบุญ  ศรีเมือง  ฝว.บค.  เข้าร่วมประชุมด้วย  เพื่อเสนอแนะในด้านการดำเนินการจัดสวัสดิการฯ  ซึ่งสำนักชลประทานที่ 11  ก็ได้รับความร่วมมือจาก  ฝว.บค.  ให้คำแนะนำในการดำเนินการตามกฏระเบียบเป็นอย่างดี 
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.