สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน  
 เมื่อวันศุกร์ที่    มีนาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  พลเอกพิศาล  วัฒนวงษ์คีรี  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายประสงค์  เสี่ยงโชคอยู่  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน  ได้นำคณะกรรมการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน  ติดตามการดำเนินการโครงการฯ  ในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ ๑๑  โดยนายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑  ได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปแผนการระบายน้ำบริเวณพื้นที่คลองรังสิต    ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์)  หลังจากนั้นได้ออกดูงานในสนาม    ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์  พื้นที่ก่อสร้างงานปรับปรุงคันกั้นน้ำตามแนวพระราชดำริ (King Dike)  และบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  ปตร.และสน.กึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.