สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังเครือข่ายฟื้นฟูคลองเปรมประชากร”  
 เมื่อวันศุกร์ที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๕๕  ที่โรงเรียนวัดเปรมประชากร ตำบาลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายบรรหาร  ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ  นายชุมพล  ศิลปอาชา  รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังเครือข่ายฟื้นฟูคลองเปรมประชากร” โดยมี นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประทาน นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ นำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.