สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ให้การต้อนรับ คณะวิศวกรจีน  
 วันอังคารที่    มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ให้การต้อนรับคณะวิศวกรจีน  จากคณะ Power Construction of China (PCCC) ขอเข้าพบ โดยมีความประสงค์  จะขอเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ชลประทาน บริเวณเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หว่างวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.