สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นำคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน  
 นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11  นำคณะผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 11  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.