สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายชัยนรินท์ พันธ์ภิญญาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ให้การต้อนรับคณะวิศวกรจีน จากคณะ Power Construction of China (PCCC)  
  วันอังคารที่  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕ ที่ห้องศูนย์เรียนรู้ สำนักชลประทานที่ ๑๑
นายชัยนรินท์  พันธ์ภิญญาภรณ์  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๑๑ ให้การต้อนรับคณะวิศวกรจีน  จากคณะ Power Construction of China (PCCC) ขอเข้าพบ โดยมีความประสงค์  จะขอเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ในเขตพื้นที่ชลประทาน บริเวณเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา หว่างวันที่  ๖ – ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๕
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.