สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
นายประสิทธิ์ สีโท วญช.สอ.นำคณะผู้บริหาร นายจุมพล รักษาศรัย ผอ.คป.สมุทรปราการ นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑ และคณะ ให้การต้อนรับ คณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรส จำนวน ๓๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๕  นายประสิทธิ์  สีโท  วญช.สอ.       นำคณะผู้บริหาร  นายจุมพล  รักษาศรัย  ผอ.คป.สมุทรปราการ                                    นายพงศ์ศักดิ์    อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑  และคณะ  ให้การต้อนรับ  พร้อมบรรยายสรุปแก่คณะเอกอัครราชทูตและคู่สมรส จำนวน ๓๓ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมหลักสูตรงานบริหารในต่างประเทศระดับเอกอัครราชทูต ประจำปี ๒๕๕๕ วัตถุประสงค์เพื่อเสริมข้อมูลความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายพงศ์ศักดิ์  อรุณวิจิตรสกุล ผบร.ชป.๑๑  บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ    และแผนป้องกันปัญหาอุทกภัย
ในภาพรวมของกรมชลประทาน     นายศุภมิตร  น้อยคำสิน  วิศวกรชลประทานระดับปฏิบัติการ บรรยายสรุปถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประตูระบายน้ำลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.