สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ร่วมงานสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล ปี 2562  
 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้แทนร่วมงานสายสัมพันธ์กีฬาปัญญาชล ปี 2562 โรงพยาบาลชลประทาน ณ สนามกีฬากรมชลประทานปากเกร็ด กรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.