สำนักชลประทานที่ 11
 
 
 
 

 
 


 
ประชุมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
  ดร. ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมประทาน เป็นประธานการประชุมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างอาคารสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม นายสมัย ธรรมสัตย์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ที่ประชุมได้ ตรวจความเรียบร้อย บริเวณพื้น ที่ เพื่อเตรียมส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ใช้ดำเนินการในการก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติต่อไป ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่ประชุมมีความคิดเห็นให้จัดหาที่อยู่อาศัยชั่วคราวผู้ที่รับผลกระทบให้ก่อนและที่ประชุมได้วางแผนพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักสวัสดิการกรมชลประทานในอยู่ในโซนเดียวกัน เพื่อปรับภูมิทัศน์บ้านพักสวัสดิการใหม่ให้มีความน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น
 

คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี            ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักชลประทานที่ ๑๑ ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ โดย นายชลิต  ดำรงศักดิ์  อธิบดี กรมชลประทาน
คณะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ตรวจราชการดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการ...  
   
 
Copyright 2551 Irrigation Office 11 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120.
    All visitors.  
Since January 4, 2553.